Минитест за проверка на знанията по български език

1. На кой ред думите са синоними?

Правилно! Грешно!

2. Коя дума е антоним на враг?

Правилно! Грешно!

3. Кой израз е уместен в разговор с непознат?

Правилно! Грешно!

4. В кое изречение е употребена дума с преносно значение?

Правилно! Грешно!

5. Коя дума е многозначна?

Правилно! Грешно!

6. Кое от изреченията е въпросително?

Правилно! Грешно!

7. Кое от изреченията е просто?

Правилно! Грешно!

8. На кой ред съществителните имена са от среден род?

Правилно! Грешно!

9. В кое време е глаголът реших?

Правилно! Грешно!

10. На кой ред думите са лични местоимения?

Правилно! Грешно!

11. В кое изречение е допусната грешка при употреба на запетая?

Правилно! Грешно!

12. В кое изречение думата чучулига е подлог?

Правилно! Грешно!

Минитест за проверка на знанията по български език
Резултат
Share

Тестрай знанията си още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *