Въпроси от ДЗИ по география и икономика

1. Коя от посочените геосфери е част от вътрешния строеж на Земята?

Правилно! Грешно!

2. Посочете основната причина за проявата на географската зоналност:

Правилно! Грешно!

3. Кой компонент определя облика на природните зони и е в основата на техните наименования?

Правилно! Грешно!

4. В коя от посочените страни демографската политика е насочена към стимулиране на раждаемостта?

Правилно! Грешно!

5. Как се нарича стихийното нарастване на градовете, без да е налице градски начин на живот?

Правилно! Грешно!

6. Коя от посочените страни е монархия по форма на държавно управление?

Правилно! Грешно!

7. ФАО е специализирана организация към ООН, която се занимава с проблемите, свързани с:

Правилно! Грешно!

8. В коя група отраслите са от различни сектори на стопанството?

Правилно! Грешно!

9. Кой тип земеделие се характеризира с увеличаване на продукцията в резултат на разораване на нови земи и увеличаване на броя на животните?

Правилно! Грешно!

10. Коя руда се използва като основна суровина за черната металургия?

Правилно! Грешно!

11. Коя страна е част от Източноевропейския регион?

Правилно! Грешно!

12. През коя граница на България е възможно „свободното движение на хора, стоки и услуги“ в рамките на Европейския съюз?

Правилно! Грешно!

13. Кои гранични контролно-пропускателни пунктове се намират на границата на България със Северна Македония?

Правилно! Грешно!

14. В кое от посочените находища се добиват медни руди?

Правилно! Грешно!

15. Жълтоземните почви са типични единствено за:

Правилно! Грешно!

Въпроси от ДЗИ по география и икономика
резултат
тест
Share

Тестрай знанията си още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *